Կենսաբազմազանություն

Ուսումնասիրվող տարածաշրջանը Հայաստանի բուսական կենսաբազմազանության հարուստ օջախներից է, ընդ որում անտառային կենսաբազմազանության կազմում առաջատար դեր են կատարում ծառերն ու թփերը, որոնք բնակատեղի են հանդիսանում հազվագյուտ և անհետացող այնպիսի կենդանական տեսակների համար, ինչպիսիք են կովկասյան գորշ  արջը, կովկասյան ջրասամույրը (Lutra lutra meridionalis), կասպիական հնդկահավը (Tetraogallus caspius), կովկասյան մայրեհավը (Tetrao miokosiewiczi):
                ՀՀ բույսերի կարնմիր գրքում գրանցված տեսակներից այստեղ հայտնաբերվել են հետևյալ տեսակները.

 • Թխկի դուրեկան (Acer laetum)
 • Թխկի բարձրլերնյա-կովկասյան (Acer trautvetteri)
 • Անակամպտիս բրգաձև (Anacamptis pyramidalis)
 • Եղբորոսին դամասոնյան (Cephalanthera damasonium)
 • Եղբորոսին կարմիր (Cephalanthera rubra)
 • Մամրիչ խաղողատերև (Clematis vitalda)
 • Պոպուլիկ Մարշալի (Corydalis  marschalliana)
 • Քրքում Ադամի (Crocus adamii)
 • Քրքում հրաշալի (Crocus speciosus)
 • Դակտիլորիզ հռոմեական (Dactylorhiza romana)
 • Խուրմա կովկասյան (Diospyros lotus)
 • Թրաշուշան իտալական (Gladiolus italicus)
 • Հիրիկ տարօրինակ (Iris paradoxa)
 • Հիրիկ ցանցավոր (Iris reticulata)
 • Ընկուզենի սովորական (Juglans regia)
 • Խոլորձ արական (Orchis mascula)
 • Խոլորձ կապիկի (Orchis simia)
 • Կակաչ սակավատերև (Papaver paucifoliatum)
 • Թիթերնկախոլորձ կանաչածաղիկ (Viola somchetica)
 • Մանուշակ սոմխետական

Անողնաշար կենդանիներից տվյալ շրջանում հանդիպում են Հայաստանի հետևյալ էնդեմիկները. ´½»½ Жуки (Coleoptera)
Жужелицы –Carabidae
Trechus melanocephalus Kol.
Չրխկաններ,  Щелкуны Elateridae
Stenagostus probosus Buyss.
Փոշեկերներ Пыльцееды – Alleculidae
Isomira armenia Khnz
Նեղամարմիններ Узкотелки - Colydiidae
Cerylon clavipes Khnz.
Ստաֆիլնիններ, Стафилины – Staphylinidae
Quedius quadripunctatus Khnz.
Փափկամարմիններ моллюск (Mollusca)
Circassian circassica akramowskii Schileyko

Բեռնի կոնվեցիայի հավելվածում  ընդգրկված տեսակներ
Բզեզներ         Жуки
Բեղիկավորներ ձրՈփՌ- Cerambycidae
Rozalia alpian L. Ալպիական ռոզալիա
Cerambyx cerdo L. Կաղնու մեծ երկարաբեղիկ
Թիթեռներ ըՈոՏփՍՌ (Lepidoptera)
Parnassisus mnemosyne L.  Սև ապոլոն


Նորություններ

2015թի սեպտեմբերի 18-20-ը կայացել է <<Անտառային հրդեհների մարում հոսքային ջրերով` նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ>> ծրագրի ավարտական սեմինարը :

Կարդալ ավելին

 

2015թ. մայիսի 22-ին կենսաբազմազանության միջազգային օրվա կապակցությամբ կլոր սեղան-քննարկում է կազմակերպվել:

Կարդալ ավելին