Ուսուցումներ

Զիկատար ուսումնական կենտրոնի կանոնադրական գործունեությունների թվում են անտառագիտասփյուռ աշխատանքները, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման և անտառատնտեսության բնագավառի համար կադրերի վերապատրաստումը և ուսումնաարտադրական պրակտիկայի կազմակերպումը: Հիմնադրման օրից Զիկատարում կազմակերպվել և անց են կացվել տարատեսակ ուսումնական, գիտաճանաչողական, մշակութային և սպորտտային միջոցառումներ:

Ուսուցումներ

Թեման

Կազմակերպիչ

Տարեթիվ

Կայուն անտառկառավարում

Անտառի ինստիտուցիոնալ աջակցության ծրագիր

Մարտ, հոկտեմբեր 2003

Շղթայասղոցի պահպանություն և օգտագործում

Անտառի ինստիտուցիոնալ աջակցության ծրագիր

Հոկտեմբեր, 2004, Մայիս 2005

Անտառկառավարման պլաններ

Անտառի ինստիտուցիոնալ աջակցության ծրագիր

Մայիս 2005

Անտառի վկայագրում   

Անտառի ինստիտուցիոնալ աջակցության ծրագիր

Հուլիս, Հոկտեմբեր 2004

Պրակտիկ անտառտնկում, անտառվերականգնում և անտառմշակութային գործողություններ

Անտառի ինստիտուցիոնալ աջակցության ծրագիր

Հոկտեմբեր, 2004

Ուսուցանողների ուսուցում

Անտառի ինստիտուցիոնալ աջակցության ծրագիր

Հոկտեմբեր, 2004

կենսաբազմազանության գնահատում և պահպանություն

Անտառի ինստիտուցիոնալ աջակցության ծրագիր

Հոկտեմբեր, 2004, Մայիս 2005

Ուսուցման կարիքների գնահատում

Անտառի ինստիտուցիոնալ աջակցության ծրագիր

Մարտ, 2004, Նոյեմբեր 2005

Անտառի վկայագրում

Վուդմարկ Սոիլ Ասոցիացիա

Հոկտեմբեր 2006

Կոնտեյներային եղանակով տնկիների աճեցում

Բնական Պաշարների Կառավարման և Չքավորության Նվազեցման Ծրագիր

Նոյեմբեր 2008

Կայուն անտառկառավարում

Բնական Պաշարների Կառավարման և Չքավորության Նվազեցման Ծրագիր

Նոյեմբեր 2008

Երկրատեղեկատվական համակարգեր

Բնական Պաշարների Կառավարման և Չքավորության Նվազեցման Ծրագիր

 

Արգելավայրերի կառավարում

Հարավային Կովկասի անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն

Հունիս 2008

Երիտասարդ ծառուտների խնամք

Համայնքային անտառկառավարման ծրագիր (Նորվիջիան Ֆորեսթրի գրուպ)

մայիս 2009

Նախաառևտրային նոսրացում

Համայնքային անտառկառավարման ծրագիր (Նորվիջիան Ֆորեսթրի գրուպ)

մայիս 2009

Անտառկառավարման պլաններ և կայուն անտառկառավարում

«Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն

Օգոստոս 2011

Այլ միջոցառումներ


Անտառի օր

Համայնքային անտառկառավարման ծրագիր (Նորվիջիան Ֆորեսթրի գրուպ)

2009թ. մայիսի 8

Անտառի կայուն կառավարման իրավական ասպեկտներին և բնապահպանական հիմնախնդիրներին նվիրված միջազգային գիտաժողով to IUFRO

Անտառի Հետազոտական Կազմակերպությունների Միջազգային Միություն

Հունիս 2007

Կողմնորոշման սպորտի մրցույթ

WWOP

Նոյեմբեր 2007Նորություններ

2015թի սեպտեմբերի 18-20-ը կայացել է <<Անտառային հրդեհների մարում հոսքային ջրերով` նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ>> ծրագրի ավարտական սեմինարը :

Կարդալ ավելին

 

2015թ. մայիսի 22-ին կենսաբազմազանության միջազգային օրվա կապակցությամբ կլոր սեղան-քննարկում է կազմակերպվել:

Կարդալ ավելին